One Comment

  1. >Sisteme girmeden dinamik veri göstermek işini inittab la halletmeyi daha çok seviyorum. tail -f ile kayıtları takip edebildiğimiz gibi watch kullanarak belli bir komut çıktısını da takip edebiliriz. Önce /etc/inittab dosyasından kullanacağımız tty nin getty ile ilişkisini kaldırıyoruz. Örneğin şu satırı siliyoruz ya da başına # koyuyoruz

    c5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6

    Ve yerine şöyle bir satır koyuyoruz


    netlog:2345:respawn:/usr/bin/watch -n 3 ifconfig -a"|"egrep 'inet"|"^[a-z]' > /dev/tty6

    Sistemi baştan başlattığımızda ya da telinit q çaırdığımızda bu değişiklikler uygulanmaya başlayacak. Böylelikle her 3 saniyede bir güncellenen ifconfig çıktısını tty6 da görebiliriz. Fazla giriş yapılan bir sistem değilse ilk tty de bu iş için kullanılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *