2

Benim kişisel git kopya kağıdım

Benim kendime hazırladığım git kopya kağıdının türkçesi. İngilizcesini her yerden erişebilmek için bloguma yazmıştım. Belki türkçesi birilerinin işine yarar diye çevirivereyim dedim.

Ben metin dosyası olarak tuttuğumdan, buraya da öylece kopyalıyorum.

Kaynaklar:
http://progit.org/book/

-------

değişmiş -> safhalandırılmış (git add) -> işlenmiş (in git db)

git log -p -2 # son iki işlemeyi göster
git log --pretty= # işlemeleri farklı biçemlerde gör
git log --pretty:format:"%h %an (%ar): %s" # benim git log biçemim
gitk gui içinde tarihçe gösteriyor (git ile birlikte dağıtılıyor)

git commit --amend # Son işlemeyi değiştir

Uzak depolarla çalışma: ----------

git remote add [shortname] [url]

Birden fazla uzak depo: dallara [shortname]/[branch] olarak erişilebilir.

e.g. identra/master

git remote show [remote name]
get remote rename [remote name] [new remote name]

git fetch [remote name]
git pull # -- yeren kopyanın bulunduğu dalın geldiği uzak dal üzerinde çalışır
git push [remote name] [branch name]

git remote rm [remote name] # uzak depoya yerel referansları sil

Etiketleme

git tag # etiketleri listele
git tag -l [pattern] # örüntüye uyan etiketleri listele
git tag -a [tag] # yeni etiket ekle
git tag -a [tag] [short/long commit hash] # daha önceki bir işlemeyi etiketle

Etiketler, şunlardan biri yapılmazsa uzak depoya gitmez:
git push [remote name] [tag name]
git push [remote name] --tags # bütün yerel etiketleri uzak depoya gönder


Dallanma -----------------------------

Dal, bir işlemeyi gösteren bir göstergeçten ibarettir. Bu göstergeç, her yeni
işlemede, bir önceki işlemeden yeni yapılan işlemeye kaydırılır. Her işlemenin,
kendisinin öncülünü gösteren bir göstergeci vardır.

Bir başka deyişle, her yeni işleme, yapıldığı anda HEAD göstergeci tarafından
gösterilen işlemeyi kendi öncülü olarak kaydeder.

HEAD göstergeci, o anda yerel kopyanın bulundugu dalın son işlemesini gösterir.

git branch [branch name] # yeni dal oluştur

git checkout [branch name] # yerel kopyayı ve HEAD göstergecini yenile
git checkout -b [branch name] # yeni bir dal oluştur, yerel kopya ve HEAD
# göstergecinin değerini yenile

git merge [branch name] # HEAD göstergecinin gösterdiği dal ile verilen dalı
# birleştir

git branch -d [branch name] # dalı sil

Dalları itmek ve çekmek:

git fetch [branch name]
git push [remote name] [branch name]
git push [remote name] :[branch name] # uzak depodaki dalı silmek

Yeniden Temellendirme:

Kaynak: http://progit.org/book/ch3-6.html

Yeniden temellendirmede, bir sıra işleme bir başka sıra işlemenin peşine sıra
ile uygulanır. Birleştirmede ise iki sıranın ortak çıkışı olan işleme, ve
sıra başları arasında üç yollu birleştirme gerçekleştirilir.

Yeniden temellendirme, tarihçenin çizgisel görünmesini sağlar.

git rebase [target branch]

2 Comments

  1. >Güzel gözüküyor. Ancak belirtmeliyim ki kullanmadım.

    Şu sıralarda bir "konsola dönüş" sendromu yaşıyorum. O yüzden grafik araçlardan biraz uzağım. :)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir